Wey wolf is the game of life of wolves in the wild.


  Our collaborators/Naši spolupracovníci

  Share
  Attila
  Attila
  Admin

  Poèet pøíspìvkù : 11
  Join date : 27. 04. 16

  Our collaborators/Naši spolupracovníci

  Příspěvek pro Attila za Sat Apr 30, 2016 10:06 am

  Zde má právo každý spolupracovník, který nám pomáhá napsat něco o sobě. Kam chodí na školu, kolik mu je atd. Prostě napíše o sobě několik věcí, ať víme s kým máme tu čest.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Here, everyone has the right to associate, which helps us to write something about yourself. Where they go to school, how old he is and so on. Just give themselves a few things, so we know who we're dealing with.
  Attila
  Attila
  Admin

  Poèet pøíspìvkù : 11
  Join date : 27. 04. 16

  Re: Our collaborators/Naši spolupracovníci

  Příspěvek pro Attila za Sat Apr 30, 2016 10:41 am

  Tak fajn napíšu něco o sobě.
  - Byla jsem členkou 5 - 6 vlčích textových rpg her než jsem se rozhodla tuto hru stvořit.
  - Snažím se pomáhat svým spolupracovníkům, členům fóra, vždy se jim snažím poradit a nikdy je neodstrčím.
  - Hraji hru Wolfquest, kde mě můžete možná jednoho dne najít pod jménem "Vendula", WQ ale jen 2.5.1 - 2.7 nemám účet.
  - Pracovala jsem v létě na letním táboře
  - Stále jsem na základní škole, ale plánuji do budoucna na nějakou grafickou školu, nebo prostě na školu kde se učí tvořit hry.
  -Učím se lehce modelování
  - Snažím se dobře vylepšit své digitální kreslení vlků.
  - Můj jazyk je čeština, která bude také ve hře, samozřejmě i angličtina bude ve hře.
  - Jazyk který hodně často používám ve škole a který mi dělá známku 2 - 3 je angličtina.
  - Usiluji o herním průmyslu = chci vytvářet hry.
  - Mám respekt ke všem členům tohoto fóra a nijak mi nezáleží na postavení, které máte, stále mám ke všem respekt.
  - Studuji lehce psí chování na mých dvou psech a přirovnávám si je k vlkům - není v nich moc velká odlišnost, snad jen menší velikost a sklopené uši.
  - Je mi 13, ale tento rok (2016) mi už bude 14
  - Mám dva psi a dva kocoury (bratry)
  - Strávila jsem nejméně 300 hodin hraním WQ a stále se těším, až si hru zahraji znova.
  - Učila jsem se programovat, ale poté jsem toho nechala.
  - toto je má jediná hra
  - Hraji také textovou hru s názvem "Mois Gris"
  - Miluji dokumenty o vlcích a budu ráda když mi nějaký pošlete do správ Very Happy
  - Při tvorbě hry se zaměřuji na vzhled mapy ve hře, vzhled hry, úkoly ve hře, levelování a bla bla bla...
  - Pár kluků ze třídy mi říkají, že jsem krásná a umím řešit logické nesrovnalosti.
  - Vždy dávám přednost dokumentům před pohádkami.
  - Velice se mi líbí sibiř
  - Jsem holka
  - Miluji hru slither.io :3
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Okay I'll write something about yourself.

  - I was a member of the 5-6 Wolves text rpg games before I decided to create this game.
  - I'm trying to help their colleagues, members of the Forum, we always advise them, I try and never say no.
  - Playing a game WolfQuest where I can maybe someday find under the name "Vendula", but WQ 2.5.1 - 2.7 do not have an account.
  - I worked in the summer at summer camp
  - I was still in elementary school, but plans for the future at a graphic school, or simply to the school where they learn to form the game.
  - I learn easily modeling
  - Trying to improve your well-digital drawing wolves.
  - My language is Czech, which will also be in the game, of course, English will be in the game.
  - The language is very often used in school and that makes me grade 2-3 English.
  - I strive for the game industry = I want to create games.
  - I have respect for all members of this forum and does me no matter the position you have, I still have all the respect.
  - Studying dog behavior lightly on my two dogs and liken them to wolves - not in them much of a difference, perhaps smaller in size and folded ears.
  - I'm 13, but this year (2016) I'll be 14
  - I have two dogs and two cats (brothers)
  - I spent more than 300 hours playing WQ and still look forward to going to play the game again.
  - I learned to program, but then I stopped.
  - This is my only game
  - Text also plays a game called "Mois Gris"
  - I love documentaries about wolves and I'll be glad when I do send some messages: D
  - When creating a game focused on the appearance of the maps in the game, the game looks, tasks in the game, leveling up, and blah blah blah ...
  - A couple of guys from the class tell me that I'm beautiful and I can solve logical inconsistencies.
  - Always I prefer the documents before fairytales.
  - I really like Siberia
  - I'm a girl
  - I love the game slither.io: 3

  learn
  Kamiya
  Kamiya

  Poèet pøíspìvkù : 2
  Join date : 28. 04. 16
  Age : 16

  Re: Our collaborators/Naši spolupracovníci

  Příspěvek pro Kamiya za Sat Apr 30, 2016 1:27 pm

  Takže aj ja tu niečo napíšem o sebe.

  - Som Slovenka
  - Som dievča
  - Chodím na základnú školu
  - Najlepšie mi ide angličtina
  - Mám v pláne ísť na Anglickú školu (na Slovensku)
  - Tento rok budem mať 14 rokov
  - Najlepšie mi ide kreslenie na papier
  - Aktívne hrám zatiaľ na dvoch trpg-čkach
  - Milujem vlkov
  - Kedysi som hrala Wolf Quest, avšak dostala som nový notebook a neviem, či si tú hru mám nainštalovať znova
  - Milujem hudbu
  - Snažím sa správať slušne a nenadávam až kým nedostanem povolenie
  - Je ľahké ma naštvať, avšak na internete sa snažím veľmi nehnevať.
  - Rada píšem príbehy
  - Rada vytváram nové trpg-čka
  - Milujem anime
  - Túžim ísť do Japonska
  - Učím sa po Japonsky

  -------------------------------

  I'll write a little about myself now.

  - I'm Slovak
  - I'm a girl
  - I still attend elementary school
  - I'm best at English
  - I'm planning on going to English school (in Slovakia)
  - I'm going to be 14 this year
  - I'm good at drawing on paper
  - I'm active on 2 trpgs.
  - I love wolves.
  - I used to play Wolf Quest, but I've got a new laptop so I don't know if I should install the game again.
  - I love music
  - I'm trying to act appropriate and I won't curse until someone tells me I can
  - It's easy to piss me off, but I'm trying to not get angry on the internet
  - I like to write stories
  - I like to create new trpgs
  - I love anime
  - My dream is to go to Japan.
  - I'm learning Japanese.

  Sponsored content

  Re: Our collaborators/Naši spolupracovníci

  Příspěvek pro Sponsored content


   Právě je Tue Jan 22, 2019 11:54 pm