Wey wolf is the game of life of wolves in the wild.


  RECENT EVENTS/NEDÁVNÉ UDÁLOSTI

  Share
  Attila
  Attila
  Admin

  Poèet pøíspìvkù : 11
  Join date : 27. 04. 16

  RECENT EVENTS/NEDÁVNÉ UDÁLOSTI

  Příspěvek pro Attila za Sat Apr 30, 2016 10:01 am

  Ahojte všichni,
  Zde se budou dávat nejrůznější důležité události jak z vývoje hry, tak z fóra. Novinky zde budu dávat já Attila a možná i další spolupracovníci na hře. To je vše. Všichni kdo na hře pracují mají právo zde psát své nedávné události, které stojí za zmíňku ohledně fóra nebo hry.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hi everyone,
  Here it will give all sorts of important events as the development of the game and the forum. News here I'll give Attila and perhaps other collaborators on the game. That is all. All who play at work here have the right to write their recent events are worth noting about the forum or game.

   Právě je Wed Jan 23, 2019 12:52 am